ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Сектор за интернистичке гране медицине

У Сектору за интернистичке гране медицине формирасе и дневна болница за опсервације, парентералну и инхалациону терапију.

Сектор за хирушке гране медицине

У сектору за хирушке гране медицине формира се идневна болница за хирушке интервенције и једнодневну хирургију.

Служба за педијатрију

У Служби раде три амбуланте: епилептолошка, пулмолошка и неонатолошка

Служба за гинекологију и акушерство

Служба за психијатриске болести

Служба за психијатријске поремећаје збрињава оболеле са менталним поремећајима и поремећајима понашања.

Служба за дијагностику и терапијски третман онколоских пацијената

Одељење за интезивно лечење

Ово Одељење у свом саставу има стационар.

Сектор за заједничке медицинске послове

Служба за правне и економско финансијске послове

Служба за техничке и помоћне послове

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.