Служба за дијагностику и терапијски третман онколоских пацијената

У склопу службе за интерну медицину ради и:

Дневна болница за дијагностику и терапијски третман онколошких пацијената

Контакт

телефон 0230/423-518

локал 271

Радно време

06:30 – 13:30

Осим у данима када се апликују континуиране терапије, тада се радобавља утоку 24 часа

Услуге

Кратак историјат

Онколошка амбуланта са дневномболницом је почеласа радом 2009. године са једним лекаром и две медицинске сестре. Због повећаногобима посла у служби долази до повећања броја медицинских сестара на 6 извршиоцакада започиње и сменски рад у одређеним данима због континуиране хемотерапије.

Служба располаже са 18 болничких кревета и 4 полуседећефотеље и луминарном комором за растварање цитостатика.

 Шеф службе одељења је Др Ливиа Кугли Лукачи.

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.