Служба за техничке и помоћне послове

Ова Служба у свом саставу има следеће организационе јединице:

Одељење за информатику чине 3 запослених које своје послове обављају у радном времену од 7.00 до 15.00 часова од понедељке до петка. Одељење за техничко одржавање објеката, опреме и грејање располаже са 12 запослених који брину о објектима Опште болнице Кикинда, са радним временом по сменама. Радници на техничком одржавању грејања имају радно време по сменама у перманенцији 24 часа сваког дана, док остали не одржавању раде само две смене од 7.00-20.00 часова, радници на одржавању електро инсталација имају приправност од 24 часа. Одељење за хигијену и дистрибуцију хране располаже са 45 запослених, који своје послове обављају у две смене од 6.00-18.00 часова сваког дана. У одељењу за исхрану болесника ради 13 запослених у две смене од 6.00- 18.00 часова сваког дана. Одељење вешераја има 9 запослених, који своје послове обављају у две смене од 6.00-18.00 часова сваког дана сем недеље. Одељење за санитетски превоз – транспорт располаже са 8 запослених који раде по сменама, са перманенцијом од 24 часа свакод дана.

Одељење за обезбеђење и противпожарну заштиту располаже са 4 запослена портира-ватрогасца који свој посао обављају по сменама са перманенцијом од 24 часа свакод дана.

Одржавање круга је такође у надлежности Службе за техничке и помоћне послове. Третман и адекватно збрињавање медицинског отпада је такође сегмент рада Техничке службе.

Начелник Службе за техничке и помоћне послове је Александра Буква, дипломирани економиста за пословну информатику mail: informatika@0230gmail.com

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.