Служба за психијатријске болести

Радно време

   сваког радног дана од 8:00 – 14:00

У оквиру службе за психијатријскепоремећаје налази се:

Служба за психијатријске поремећаје збрињава оболеле са менталним поремећајима и поремећајима понашања.

У оквиру стационара налази се 16 болничких постеља.

На стационарном делу ради:

У оквиру дневне болнице налази се 15 места за дневно болнички третман.

Окупационо-терапијски рад са пацијентима организује медицинска сестра, клиничкипсихолог и социјални радник. 

Због реконструкције зграде психијатрије, ради само Амбуланта за психијатрију од 8 до 14 сати

Амбуланта за клиничку психологију не ради због одласка психолога на специјализацију.

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.