Одељење за неурологију

Контакт

телефон: 0230/316-274

моб: 064/886 5947

Радно време

Неуролошка амбуланта од 07:00 до 15:00

Пријемна неуролошка амбуланта ради 24 сата

Одељење за неурологију чине

На стационарном делу рад се одвија током 24 сата сваког дана.

ЕЕГ кабинет – прегледи се обављају према утврђеној листи чекања.

На одељењу ради укупно шест лекара специјалиста – начелник одељења, др Бранислава Јерковић неуропсихијатар,и пет неуролога: др Жељка Павлић неуролог,др Бранислава Јерковић неуролог,др Никола Вукобрат неуролог,др Мирјана Божин и др Марко Путић 

Њихов рад се одвија:

На стационарномделу, такође, ради дванаест медицинских сестара, од којих је једна главна сестра одељења Сузана Симић,а у неуролошкој амбуланти две, од којих је једна оспособљеназа рад у ЕЕГ кабинету.

Посао наодељењу се одвија према унапред утврђеном распореду рада, индивидуално и тимски.Део тима су, према потреби и психолог и социјални радник, као и остали лекари специјалисти других грана медицине, када то здравствено стање пацијента и друге околности захтевају.

Током једног месеца амбулантно се прегледа преко 700 пацијената, болнички се лечи од 40-50 пацијената,обсервира се 40-60, а на другим одељењима болнице се обави од 50-60 специјалистичко-консултативних прегледа. У ЕЕГ кабинету се уради око 30 снимања месечно, а у кабинету за уз дијагностику магистралних артерија врата око 40 прегледа.

Постоји потреба за едукацијом, лекара специјалиста са одељења, из области уз дијагностике патологије магистралних артерија врата, као и из области неурофизиологије (ЕЕГ,ЕМГ и ЕП), али тренутно, због недовољног броја лекара специјалиста и постојећег обима посла, нема  могучности да се оне реализују. Неопходно је планирати и повећати број лекара специјалиста на одељењу за неурологију, како би се перманентно унапређивао квалитет и несметано остваривао потребан обим пружања здравствених услуга,на задовољство наших пацијената и нас самих.

Начелник одељења за неурологију

др Бранислава Јерковић, специјалиста неурологије

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.