Служба за интерну медицину

Радни дан: од 09 до 14ч,

а за хитне случајеве амбуланта ради 24ч.

Интерниста је дежуран 24ч. 

Сектор за интернистичке гране чине уже организационе јединице и то:

На одељењу тренутно ради 1 гастроентерохепатолог,3 кардиолога, 1 ендокринолог, 1 нефролог, 1 специјалиста интерне медицине, 2 пнеумофтизиолога,2 доктора медицине на специјализацији из интерне медицине, 2 доктора медицине будућиспецијализанти интерне медицине, као и 29 медицинских техничара, од тога 2 медицинскесестре са вишом школом и 1 медицинска сестра са високом школом.

Одељење хемодијализе са дневном болницом ради у2 смене, 6 дана у недељи, укључујући и празнике. 

Особље

Одељење располаже са укупно 65 постеља расподељениху 23 болесничке собе на две ламеле. Годишње се хоспитализује око 1600 пацијената.У пријемној интернистичкој амбуланти је током 2013. године прегледано 5505 пацијената,2009 пацијената у општој интернистичкој амбуланти, 1591 у гастроентеролошкој амбуланти,5628 у кардиолошкој амбуланти, 2023 у ендокринолошкој амбуланти и 577 пацијенатау нефролошкој амбуланти. Исте године је урађено око 532 езофагогастродуоденоскопија,128 колоноскопија са ректоскопијом, 1281 ехокардиографија, 244 амбулантних Холтерконтинуираних ЕКГ–снимања и 405 ергометрија.

Од дијагностичких процедура из домена гастроентерохепатологијераде се флексибилна езофагогастродуоденоскопија, као и флексибилна колоноскопијасе ректоскопијом. Од кардиолошких дијагностичких процедура раде се ултразвучни прегледсрца, Холтер мониторинг и тест оптерећења (ергометрија).

Амбулантнии дијагностички рад се обавља у амбулантномделу Опште болнице Кикинда, који се налази у приземљу зграде.

Распоред рада амбуланти

Гастроентерохепатолошка амбуланта

Среда          др Бојан Миладинов

Кардиолошка амбуланта

Понедељак                  др Марко Зрнић

Среда                          др Бранислава Маневска

Ендокринолошка амбуланта

Уторак и петак             др Марко Зрнић

Нефролошка амбуланта

Понедељак                  мр сци. мед. др Оливера Милићевић

Општа интернистичка амбуланта 

Уторак                         др Снежана Булатовић

Гастроентеролошка дијагностика

Езофагогастродуоденоскопија                Понедељак -Петак                др Бојан Миладинов

Колоноскопија са ректоскопијом         Понедељак -Петак                 др Бојан Миладинов

Кардиолошка дијагностика

Холтер мониторинг                  -сваког јутра од 07 до 08ч

Ехо срца и ергометрија           -Среда             др Марко Зрнић

                                                -Петак              др Бранислава Маневска

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.