Одељење за инфективне болести

Историјат

        Одељење за инфективнеболести је 1974. год. одвојено од Интерног одељења у засебну зграду, али су га идаље водили интернисти. Служба за инфективне болести се организационо формира ипотпуно одваја 1978. год. доласком првог инфектолотга др Надежде Мадле Самарџије.Прва главна сестра је била ВМС Фос Марија. Године 1981. усељавамо се у зграду павиљонскогтипа, у којој су одељење и амбуланта са чекаоницом и санитарним блоком. Одељењеима пријемно-тријажни блок и 7 болесничких соба, груписаних у 4 просторно одвојенејединице – свака са засебним санитарним чвором. Зграда има 3 улаза у циљу одвојенихтокова: за болеснике, храну и особље. Регистровани смо на 14 постеља, али располажемо већим бројем кревета, који се по потреби одмах могу ставити у функцију.

Опрема

        Амбуланта је опремљена уобичајеном опремом. На одељењу имамо суви стерилизатор, вакум аспиратор, негатоскоп,ЕКГ апарат, апарат за кисеоник, као и боце са кисеоником и др. Поседујемо стерилизатор за болесничко посуђе.

Контакт

телефон службе: 064/649-7707

меил адреса: infektivnoodeljenje@gmail.com

Особље

       Наченик службе: др Деа Радак Ђорђевић инфектолог.

Главна сестра одељења: Милица Исаков

У служби ради 8 медицинскихсестара

Услуге

        Прегледамо и лечимо оболеле од инфективних болести. Спроводимо антирабичну и антитетанусну имунизацију према индикацијама. У склопу наведеног, обављамо и здравствено-просветну и превентивну едукацију наших болесника. Обављамо консултивне прегледе за потребе других служби.

Радно време     

Инфективно одељење Опште болнице Кикинда је једино у севернобанатском округу и броји 14 болесничких постеља.
Инфектолошка амбуланта са Антиарабичном станицом ради сваког раднод дана од 09-14ч. Инфектолог ради сваког радног дана од 07-14ч. без приправности.

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.