Бројеви телефона:

 • Tomin dr Vesna,spec.pedijatrije,v.d.direktora +381648267698
 • Bilić Mirjana, poslovni sekretar+381628857133
 • Bistričić Ivana,master pravnik, načel. Odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove+381648560959
 • Prunić dr Vladimir,spec.anestezije i reanimacije, pom.direktora+381628857085
 • Romakov Svetlana, glavna med.sestra Bolnice+381648986177
 • APOTEKA+381668048719
 • FIZIJATRIJA ELEKTRO TERAPIJA+381648272699
 • PRIJEMNO+381628857838
 • PRIJEMNI ŠALTER+381648865938
 • LABORATORIJA+381628857886
 • RTG PULT+381648865920
 • RTG UZ+381648865923
 • HIRURŠKA AMBULANTA 1+381648986185
 • HIRURŠKA AMBULANTA 2+381628805361
 • NEUROLOŠKA AMBULANTA+381648289982
 • OČNA AMBULANTA+381648986175
 • ORL AMBULANTA+381648986174
 • PSIHIJATRIJSKA AMBULANTA+381668047540
 • PRIJEMNA INTERNISTIČKA AMBULANTA+381648986186
 • INFEKTIVNO STACIONAR+381668047541
 • PNEUMOFTIZIOLOŠKA AMBULANTA+381628857261
 • INTERNA AMBULANTA+381648865926
 • KOŽNA AMBULANTA+381648986169
 • DIJALIZA+381648865921
 • STERILIZACIJA+381648865922
 • PATOLOGIJA+381648865931
 • PEDIJATRIJA+381648865937
 • KOŽNO+381648865936
 • ONKOLOGIJA+381628857450
 • TRANSFUZIJA+381648865932
 • FIZIJATRIJA+381648865940
 • PSIHIJATRIJA STACIONAR+381668047542
 • ORL I OČNO+381648865943
 • INTEZIVNA+381648865939
 • HIRURGIJA B+381648865941
 • HIRURGIJA C+381648865942
 • GINEKOLOGIJA+381648865946
 • POROĐAJNO+381648865945
 • NEUROLOGIJA+381648865947
 • INTERNO A+381648865949
 • INTERNO C+381648865948
 • POROĐAJNA SALA+381668047544
 • INFEKTIVNA AMBULANTA+381628847208
 • GINEKOLOGIJA STACIONAR+381668047543
 • JIL - PREMEDIKACIJA+381668048717
 • JIL - BUĐENJE+381628048718
 • PORTIRNICA+381628842824
 • KOTLARNICA+381628805388
 • STATISTIKA+381628857487
 • FINANSIJE+381648273599
 • KADROVSKA+381628857486
Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.