Бројеви телефона запослених:

 • dr Radivoj Borenović - Anestezija i JIL062/885 7168
 • dr Smiljana Tomašev - Anestezija i JIL062/885 7413
 • dr Vladimir Perić - Anestezija i JIL062/885 7053
 • dr Zorica Gatarić - Anestezija i JIL062/885 7410
 • dr Marija Vukobrat - Anestezija i JIL062/884 1422
 • dr Vladimir Prunić - Anestezija i JIL062/885 7085
 • Vasilije Micić - Anestezija i JIL062/885 7092
 • Ferenc Turi - Anestezija i JIL062/885 7851
 • Slađana Volarov - Anestezija i JIL062/885 7843
 • Milorad Nikolin - Anestezija i JIL062/885 7848
 • Tanja Popov - Anestezija i JIL062/885 7839
 • Jovana Salma - Anestezija i JIL062/885 7844
 • Livija Seneš - Anestezija i JIL064/826 8579
 • Brigita Rackov - Anestezija i JIL064/827 9163
 • Nebojša Rošulov - Anestezija i JIL062/885 7847
 • Katarina Dukatarov - Anestezija i JIL062/885 7846
 • Slađana Samardžić - Anestezija i JIL062/885 7995
 • Slobodanka Trifunac - Anestezija i JIL062/885 7853
 • Maja Puvalić - Anestezija i JIL062/885 7998
 • Jelena Jakšić - Anestezija i JIL062/885 7850
 • Miro Nedić - Anestezija i JIL062/885 7999
 • Monika Spasić - Anestezija i JIL062/885 7840
 • Dragica Jorgin - Anestezija i JIL062/885 7841
 • Tamara Miskov - Anestezija i JIL062/884 7257
 • Ružica Sentin - Anestezija i JIL062/885 7898
 • Radaković Vuk - Anestezija i JIL648560958
 • Gogić Marijana - Anestezija i JIL064/8560955
 • Saveta Bajić - Anestezija i JIL062/885 7996
 • Miljana Nadrljanski - Anestezija i JIL062/885 7473
 • Valerija Marić - apoteka062/885 7422
 • Milena Jerković - apoteka062/8857046
 • Dragica Jošanović - apoteka062/885 7479
 • Olga Brojčin - apoteka062/885 7376
 • Zorica Berta - apoteka062/885 7982
 • dr Dragana Kljajić Borić - ATD062/885 7797
 • Erika Pača - ATD062/885 7750
 • Korina Jakonić - ATD062/885 9733
 • ATD SLUZBENI BROJ - ATD 062/885 7261
 • Sanja Salapura - dijaliza064/821 8395
 • dr Aleksandra Dašić - dijaliza062/884 2041
 • dr Tijana Marčeta - dijaliza062/885 9717
 • Verica Kanalaš - dijaliza062/885 7075
 • Veselinka Litričin - dijaliza062/885 7074
 • Aneta Bajin - dijaliza062/885 7822
 • Enike Njari - dijaliza062/884 7796
 • Aranka Kovač - dijaliza062/885 7072
 • Verica Belančić - dijaliza062/885 7076
 • Snježana Nedić - dijaliza062/885 7131
 • Gloria Višnjić Šuštran - dijaliza062/885 7090
 • Inesa Vujadinov - dijaliza062/885 7120
 • Sanja Vidicki - dijaliza064/880 1651
 • Klara Biro - dijaliza062/885 7223
 • Ivana Đukić - dijaliza062/885 7549
 • Dragana Cucin - dijaliza062/885 7088
 • Hajnalka Tuvić - dijaliza062/885 7078
 • Olivera Vukolić - dijaliza062/885 7079
 • Andrijana Gajin - dijaliza062/885 7118
 • dr Persa Simić - fizijatrija062/885 7394
 • dr Vesna Lazarov - fizijatrija062/885 7124
 • dr Zoran Srbljin - fizijatrija062/885 7396
 • dr Radoslav Bečejac - fizijatrija062/885 7397
 • Dragan Trifunac - fizijatrija062/885 7398
 • Milan Popov - fizijatrija062/885 7454
 • Ljiljana Rankov - fizijatrija062/885 7456
 • Tatjana Pavkov - fizijatrija062/885 7458
 • Đorđe Zavišić - fizijatrija064/898 6183
 • Verica Jegarski - fizijatrija062/885 7459
 • Ivana Sili - fizijatrija062/884 3065
 • Valentina Jagodin - fizijatrija062/884 7219
 • Marija Crnomarković - fizijatrija062/885 7461
 • Marijana Arsenov - fizijatrija062/885 7460
 • Nikola Đurin - fizijatrija062/806 7788
 • Stefan Martinov - fizijatrija062/885 7089
 • Branislav Iličin - fizijatrija062/8067787
 • Šara Benjocki - fizijatrija062/885 7462
 • Smiljka Arsenov - fizijatrija062/885 7452
 • Nataša Naumović - fizijatrija062/885 7463
 • Svetlana Nikolin - fizijatrija062/885 7453
 • ZAKAZIVANJE - fizijatrija062/884 7264
 • dr Branislava Davidović - ginekologija062/885 9711
 • Verica Putić - ginekologija062/885 7765
 • Anđelka David - ginekologija062/885 7766
 • Melita Adamović - ginekologija062/885 7054
 • Lena Dapčević - ginekologija062/885 7773
 • Melinda Klačak - ginekologija062/885 7753
 • Snežana Veljković - ginekologija062/884 3066
 • Planinka Madžarov - ginekologija062/885 7763
 • Ljubica Stanarević - ginekologija062/885 7764
 • Jelena Grujić - ginekologija062/885 7768
 • Miladinka Lončina - ginekologija062/885 7762
 • Dobrila Karaliti - ginekologija062/885 7760
 • Nada Kostić - ginekologija064/856 0916
 • Angela Božić - ginekologija062/885 7754
 • Milana Radnović - ginekologija062/885 7756
 • Silvija Kočiš - ginekologija062/885 7759
 • Tijana Bogdan - ginekologija062/806 7904
 • Danijela Mega - ginekologija062/884 7258
 • Svetlana Romakov - ginekologija064/898 6177
 • Biljana Ilibašić - ginekologija062/885 7761
 • Rada Ljiljak - ginekologija062/885 7755
 • dr Predrag Veljković - ginekologija062/884 2856
 • dr Dušan Bogunović - ginekologija062/885 7377
 • dr Gordana Vojvodić - ginekologija062/885 7378
 • dr Draginja Zorić - ginekologija062/885 7063
 • Nadjalin Leona - ginekologija064/8986167
 • Molnar Marta - ginekologija064/8986181
 • Golić Jelena - ginekologija062/885 7034
 • dr Stanislav Blažić - ginekologija062/884 7313
 • dr Marko Đukić - ginekologija062/884 1418
 • dr Miša Grujin - hirurgija062/885 7166
 • dr Predrag Pavlić - hirurgija062/885 7175
 • dr Goran Aškić - hirurgija062/885 7041
 • dr Boris Banović - hirurgija064/8801650
 • dr Vladimir Davidović - hirurgija062/803 4253
 • dr Jovan Jakonić - hirurgija062/885 7047
 • dr Slobodan Mirosavljev - hirurgija062/885 7042
 • dr Bojan Miladinov - hirurgija062/885 7048
 • dr Gojko Ljuboja - hirurgija062/885 7177
 • dr Dragan Grubor - hirurgija062/884 7236
 • Radmila Javor - hirurgija062/885 7860
 • Radmila Arbutina - hirurgija062/885 7865
 • Nikola Bajić - hirurgija062/885 7150
 • Ivana Lazarov - hirurgija062/885 7872
 • Jovana Lolić - hirugija064/8801644
 • Melita Kovač - hirurgija062/885 7868
 • Renata Ignjatov - hirurgija062/885 7867
 • Judit Retek - hirurgija062/885 7873
 • Biljana Đuričin - hirurgija062/885 7869
 • Valentina Bešlin - hirurgija062/885 7870
 • Nenad Stojiljković - hirurgija062/885 7182
 • Dragana Kovačević - hirurgija062/8857875
 • Monika Almaši - hirurgija062/885 7877
 • Maja Katona - hirurgija062/885 7862
 • Edit Mikloš - hirurgija062/885 7855
 • Jadranka Filipov - hirurgija062/885 7857
 • Zorica Cvejić - hirurgija062/885 7858
 • Milena Krneta - hirurgija062/885 7864
 • Jadranka Karan - hirurgija062/885 7866
 • Milorad Marčeta - hirurgija062/884 7323
 • Danijela Jezdin Perin - hirurgija062/885 7874
 • Sanja Bojić - hirurgija062/884 7329
 • Milica Tesla - hirurgija062/884 7181
 • Vidicki Slađana - hirurgija062/884 3032
 • Aranka Petrovski - hirurgija062/885 7863
 • Dejan Bastovanov - hirurgija062/885 7439
 • Perica Gajinov - hirurgija062/885 7871
 • Zoltan Barna - hirurgija062/885 7856
 • Mira Rosandić - hirurgija amb.062/885 7830
 • Gordana Tomašev - hirurgija amb.062/885 7833
 • Jasmina Babin - hirurgija amb.062/885 7861
 • Vesna Basarić - hirurgija amb.062/885 7831
 • Tanja Milošević - hirurgija amb.062/885 7965
 • Marko Đurđević - hirurgija amb.062/884 7791
 • Slavica Toševski - hirurgija amb.062/885 7093
 • Margit Kačavenda - hirurgija amb.062/885 7061
 • dr Dragoslava Marković - infektivno062/885 7414
 • dr Dea Radak Đorđević - infektivno062/885 1048
 • Milica Isakov - infektivno062/885 7106
 • Jelena Kubet - infektivno062/885 7494
 • Sanela Zombori Suvajdžin - infektivno062/885 7496
 • Andrea Crnjanin - infektivno062/884 7279
 • Minčić Dragana - infektivno064/898 6166
 • Pušić Bojan - infektivno062/884 2850
 • Danijela Dragić - infektivno062/885 7889
 • Danijela Pešić - infektivno062/885 7495
 • Anastasija Tansijin - infektivno062/884 7332
 • Anica Vukašinović - infektivno062/885 7104
 • Svetlana Raljić - infektivno062/880 5405
 • Aleksandra Bukva - informatika062/885 7483
 • Dragan Radaković - informatika062/885 7344
 • Aleksandar Popović - informatika062/884 2037
 • dr Snežana Bulatović - interno062/885 7537
 • dr Dušan Jerinkić - interno062/885 7130
 • dr Milica Lazić - interno062/885 7110
 • dr Mirko Stojisavljevic - interno062/884 7188
 • dr Mirko Stojisavljević - interno062/885 7162
 • dr Branislava Manevska - interno062/885 7108
 • dr Olivera Milićević - interno062/885 7161
 • dr Branka Tomašev - interno062/884 2022
 • dr Nenad Veljković - interno062/885 7049
 • dr Marko Zrnić - interno062/885 7828
 • Stojanka Felbab - interno062/885 7785
 • Branislav Vukašinović - interno062/885 7789
 • Biljana Knežević - interno062/884 7198
 • Anita Popović - interno064/8719613
 • Zorica Štetin - interno064/828 9924
 • Snežana Mirkov - interno062/885 9729
 • Sandra Knežević - interno062/885 7817
 • Karolina Kiš - interno062/885 7825
 • Erika Majoroš - interno062/885 7380
 • Snežana Karanović - interno062/885 7039
 • Nedeljka Butulija - interno062/885 7421
 • Iboja Mesaroš - interno062/885 7819
 • Ivana Lalić - interno064/856 0917
 • Dušanka Bajkin - interno062/885 7783
 • Biljana Petrović - interno062/885 7801
 • Rajka Marin - interno062/885 7890
 • Kristina Mezei - interno062/885 7803
 • Marina Balaban - interno062/885 7787
 • Snežana Rauški - interno062/884 7190
 • Dragana Rašeta - interno062/880 5402
 • Rozalija Požar - interno062/885 7798
 • Bistrica Milutinović - interno062/885 7784
 • Zagorka Čokov - interno062/885 7420
 • Marija Jelača - interno062/885 7827
 • Maja Somoru - interno062/885 7812
 • Suzana Simić - neurologija062/885 7786
 • Bojana Mišković - interno062/885 9726
 • Monika Fekete - interno062/885 7813
 • Nataša Stojisavljević - interno062/885 7823
 • Ljiljana Stojkov - interno062/885 7826
 • Ana Marija Todorović - interno062/880 5403
 • Željka Adamović - kozno062/884 7296
 • dr Siniša Jolić - kožno062/885 7899
 • Jelena Srdić - kožno062/885 7094
 • Natalija Kovačević - kožno062/885 7791
 • Verica Mezeji - kožno062/885 7809
 • Natalija Apro - kožno062/885 7805
 • Stevica Gajinov - kožno062/885 7806
 • Milana Ćurčin - kožno064/856 0915
 • Mile Ilijin - kožno062/885 7807
 • Suzana Stojkov - kožno062/885 7794
 • Valentina Vukmirović - kožno062/885 7793
 • Cvetana Adamov - kožno062/885 7770
 • Tijana Rackov - kožno062/885 7811
 • Marijana Koldan - kožno062/885 7796
 • Milijana Ćuk - kožno062/885 7792
 • Sonja Dubajić Turi - kožno062/885 7810
 • Nataša Pešterac - kožno062/885 7820
 • Obrenka Kartelj - kožno062/885 7086
 • Dragica Felbab - kožno062/885 7808
 • Slavica Crkvenjakov Malogajski - kuhinja062/885 7156
 • Vaštag Snežana - kuhinja062/884 7326
 • Zagorka Avramov - kuhinja064/886 5927
 • Verica Lukin - kuhinja064/8801646
 • Ljiljana Panić - kuhinja062/884 7330
 • Jasmina Boharov - kuhinja062/885 1072
 • Erika Todić - kuhinja062/884 7333
 • Ljubomir Reljin - kuhinja062/884 7331
 • Slavica Popović - kuhinja062/884 7404
 • dr Branislav Ilkić - laboratorija062/885 7155
 • Biljana Knezevic - laboratorija062/885 7472
 • Dragan Radojčin - laboratorija064/898 6164
 • Slaviša Tokić - laboratorija062/884 3056
 • Slavica Pecarski - laboratorija062/885 7884
 • Hajnalka Kovač - laboratorija062/885 7885
 • SLUZBENI LABORATORIJA - laboratorija062/885 7886
 • Nataša Vidicki - laboratorija062/885 7887
 • Jadranka Babić - laboratorija062/885 7952
 • Boris Paunović - laboratorija062/885 7388
 • Dragana Nikić - laboratorija062/885 7950
 • Vesna Vasić - laboratorija062/885 7953
 • Jelena Ludoški - laboratorija062/885 7954
 • Anita Grastić - laboratorija062/885 7955
 • Aleksandra Radišić - laboratorija062/885 7956
 • Sonja Berar - laboratorija062/885 7957
 • Jovan Rodić - laboratorija062/885 7958
 • Ivana Bjelovuk Obrenović - laboratorija062/885 7959
 • Helena Tot - laboratorija062/885 7960
 • Ivan Stojkov - laboratorija062/880 5414
 • Milana Mitrić - laboratorija062/885 7393
 • Marina Rac - laboratorija062/882 1756
 • Karić Marko - laboratorija062/884 7244
 • Nina Gološin - laboratorija062/8857109
 • Branko Ilijev - magacin062/885 1189
 • Jugoslava Makićić - magacin062/882 1753
 • Ranka Bokanić - neonatologija062/885 7779
 • Ružica Ajvaz - neonatologija062/885 7776
 • Lozinka Vasić - neonatologija062/885 7780
 • Andrea Majoroš - neonatologija062/885 7988
 • Karolina Radonić - neonatologija064/8382817
 • Otilija Šili - neonatologija062/885 7778
 • Ida Matković - neonatologija062/885 7781
 • Dušica Živković - neonatologija062/885 7782
 • dr Koviljka Panjević - neurologija062/885 7384
 • dr Željka Pavlić - neurologija062/885 7383
 • dr Branislava Jerković - neurologija062/885 7382
 • dr Mirjana Božin - neurologija062/885 1049
 • dr Nikola Vukobrat - neurologija062/885 1777
 • Slavica Mirosavljev - neurologija062/885 7386
 • Aleksandra Vlajnić - neurologija062/885 7981
 • Mirjana Rotarov Đuričin - neurologija062/885 7984
 • Radmila Jelisavac - neurologija062/885 7985
 • Ljiljana Marjanović - neurologija062/885 7986
 • Ivana Đurić - neurologija062/885 7992
 • Vladislava Košutić - neurologija062/884 7196
 • Natalija Ikić - neurologija062/884 7187
 • Predrag Jeremic - neurologija062/880 5401
 • Jelena Jerinkić - neurologija062/885 7983
 • Henrieta Trenka - neurologija062/885 7990
 • Aleksandra Vujanić - neurologija062/885 7987
 • Lidija Perin - neurologija062/885 7993
 • Verica Vukmirović - neurologija062/885 7994
 • Nevena Bajić - neurologija062/884 1415
 • dr Ofelija Baloš Trnić - Očno062/885 7127
 • dr Milica Simić Šibul - Očno062/885 7418
 • dr Dragana Radin - Očno062/801 9274
 • dr Snežana Vukić - Očno062/885 1047
 • Dijana Ljubičić - Očno062/885 7474
 • Ilona Bojić - Očno062/885 7477
 • Svetlana Knežević - očno064/822 8167
 • Dragana Veskov Nađ - Očno062/885 7476
 • Biljana Pap - Očno062/885 7469
 • Aleksandra Rankov - Očno - Sindikat062/885 7123
 • dr Livia Kugli Lukači - onkologija062/885 7151
 • Gabrijela Jakonić Levai - onkologija062/885 7073
 • Silvia Zedi - onkologija062/885 7103
 • Mara Milosav - onkologija062/885 7980
 • Olivera Jovanović - onkologija062/884 3049
 • Marika Almadi - onkologija062/885 7037
 • dr Lazar Sivčev - ORL062/885 7158
 • dr Antal Zoltan - ORL062/885 7111
 • dr Bojan Marković - ORL062/885 7114
 • Biljana Radović - ORL062/885 7470
 • Marija Šimon - ORL062/885 7467
 • Olgica Kuvizić - ORL062/885 7465
 • Milena Ivetić - ORL062/885 7464
 • Ljubica Pejakov - ORL062/885 7466
 • Savica Perin - ORL062/884 7266
 • Maja Radulović - ORL062/885 7991
 • Tamara Tesla - ORL062/884 7318
 • Sonja Šušić - ORL062/885 7468
 • dr Atila Fenjveši - patologija062/885 7746
 • Spomenka Ilić - patologija062/885 7097
 • Nataša Matijević - patologija062/885 7747
 • Dušanka Latinović - patologija062/885 7178
 • Ivan Stojiljković - patologija062/885 7096
 • Zoran Demić - patologija062/885 7107
 • dr Dragica Mitrić - pedijatrija062/8857390
 • dr Slobodan Lazarov - pedijatrija062/884 2822
 • dr Biljana Plemic - pedijatrija062/885 7100
 • dr Ivana Savković - pedijatrija064/8986173
 • Jelena Piperski - pedijatrija062/884 7294
 • Sandra Lazić - pedijatrija062/884 7284
 • Marta Gajin - pedijatrija062/885 7976
 • Milica Mitrašinović - pedijatrija062/885 7391
 • Timea Sabo - pedijatrija062/885 7973
 • Savka Tandi Popović - pedijatrija062/885 7978
 • Aleksandra Trkulja - pedijatrija062/884 2846
 • Slavica Mijatov - pedijatrija062/802 8931
 • Milica Kimpanov - pedijatrija062/885 7977
 • Adela Sabači Buš - pedijatrija062/885 7975
 • Višnja Preradović - pedijatrija062/885 7061
 • Miloš Lupul - pedijatrija062/884 7793
 • Slavica Prolić - pedijatrija062/885 7972
 • Dejan Fišteš - portir062/885 7067
 • Nenad Gecić - portir062/885 7401
 • Miloš Garača - portir 062/885 7066
 • PORTIRNICA - PORTIRNICA062/884 2824
 • dr Stevan Krnić - prijemno064/8986179
 • dr Milena Ćendić - prijemno062/885 7164
 • dr Marko Putić - prijemno062/885 7440
 • dr Goran Cvetković - prijemno064/822 4030
 • dr Nemanja Petrović - prijemno064/8236338
 • dr Marina Gubi - prijemno062/884 2842
 • dr Dusan Prekratic - prijemno062/885 72 15
 • dr Goran Abraham - prijemno062/806 7781
 • dr Dragana Mirkov - prijemno062885 7484
 • dr Milica Agić - prijemno062/884 3062
 • dr Sanja Veselinov - prijemno062/885
 • dr Anita Tot - prijemno062/882 1764
 • dr Kristina Radojković - prijemno062/884 7185
 • dr Milica Kostić - prijemno064/898 6162
 • dr Miloš Milanović - prijemno064/8382818
 • dr Dimitrije Zrnić - prijemno064/8382819
 • dr Dina Grujić - prijemno064/880 1645
 • dr Miloš Živanović - prijemno064/880 1643
 • dr Zoran Mirkov - prijemno064/898 6187
 • dr Olivera Manevska - prijemno064/898 6171
 • Dr Ana Podolski Čubrilo - prijemno062/884 7304
 • dr Jelena Bačević - prijemno062/884 7310
 • dr Marijana Vilotijević - prijemno062/885 7466
 • dr Nikola Nađalin - prijemno062/880 5398
 • dr Milena Ivanić - prijemno062/809 4959
 • dr Marija Cakić - prijemno062/809 4960
 • dr Jovana Daničić - prijemno062/884 7263
 • dr Nemanja Spasojević - prijemno064/658 6247
 • dr Jelena Ristić - prijemno064/6576280
 • dr Nemanja Dragosavac - prijemno064/8697515
 • dr Jelena Mihaljev - prijemno066/8047535
 • dr Filip Mladenović - prijemno064/8694786
 • Gačić Dragana - prijemno064/8717498
 • Jelena Volaš - prijemno064/898 6188
 • Verica Dukić - prijemno062/885 7087
 • Milica Putić - prijemno064/886 5929
 • Ivana Radojčić - prijemno064/6584969
 • Ivana Marković - prijemno062/884 2844
 • Marijan Pavlov - prijemno062/885 1046
 • Radmila Gecić - prijemno062/885 7055
 • Marija Petković - prijemno062/885 7102
 • Simin Miroslava - prijemno064/6578762
 • Hargita Kovač - prijemno064/6578074
 • Kristina Molnar - prijemno062/885 7415
 • Dijana Heđkezi - prijemno062/885 7416
 • Karolina Sredojev - prijemno062/885 7115
 • Milana Perić - prijemno062/885 7051
 • Dražen Koljančić - prijemno062/885 9712
 • Danijela Dapčević - prijemno062/884 7195
 • Dragana Jelača - prijemno062/885 7799
 • Nataša Jolić Dačić - prijemno062/885 7417
 • Popov Savica - prijemno062/885 7387
 • dr Miloš Đurin - prijemno062/8847267
 • dr Dragana Pušić - prijemno062/8821762
 • Nikoleta Pataki - prijemno062/8857989
 • dr Mark Abu Haija - prijemno062/884 3050
 • dr Enes Rovčanin - prijemno062/884 7270
 • dr Ivan Sivčev - prijemno062/885 7752
 • dr Milica Vizi - prijemno062/8847226
 • SLUŽBENI PRIJEMNO - prijemno062/885 7838
 • Nikoleta Lener - prijemno062/885 7126
 • dr Dušan Lujanov - psihijatrija062/885 7423
 • dr Vesna Tintar - psihijatrija062/885 7381
 • Davidhazi Jovana - psihijatrija064/6584463
 • Đorđe Popović - psihijatrija062/885 7961
 • Aleksandra Jovanov - psihijatrija062/885 7836
 • Dragana Sentin Milutinov - psihijatrija062/885 7095
 • Milan Dapčević - psihijatrija062/885 7447
 • Miroslav Damjanović - psihijatrija062/885 7448
 • Gabrijela Rogošić - psihijatrija062/885 7445
 • Nikola Vukašinović - psihijatrija062/885 7446
 • Tatjana Bubulj - psihijatrija062/884 1427
 • Igor Romakov - psihijatrija062/885 7444
 • Lidija Almaši Pakaški - psihijatrija062/885 7443
 • Marija Bajić - psihijatrija062/885 7888
 • Kristijan Bažo - psihijatrija062/885 7876
 • dr Vesna Tomin - direktor064/8267698
 • Ranko Sikimić - radna zajednica062/885 7163
 • Zorica Ševo Metvoz - radna zajednica062/885 7160
 • Ljiljana Aćimović - radna zajednica066/8047537
 • Ivana Bistričić - radna zajednica064/8560959
 • Rozalija Udicki - radna zajednica062/885 7962
 • Tatjana Inđić - radna zajednica062/885 7485
 • Gordana Varađanin - radna zajednica062/885 7486
 • Branislava Brandić - radna zajednica062/885 7487
 • Eržika Šipoš - radna zajednica062/885 7488
 • Mira Danić - radna zajednica064/898 6180
 • Mira Danić - radna zajednica062/885 7371
 • Dana Čudan - radna zajednica062/885 7489
 • Jelena Radin - radna zajednica062/885 7174
 • Mileva Oljača - radna zajednica062/885 7167
 • Đurđija Golić - radna zajednica064/827 3599
 • Vojislav Laković - radna zajednica062/885 7835
 • Ljubica Milovanov - radna zajednica062/885 7481
 • Vukica Golić - radna zajednica062/885 7795
 • Vojica Popov - radna zajednica062/885 7119
 • Marija Šimon - radna zajednica062/885 7482
 • Dragiša Rankov - radna zajednica062/885 7788
 • Dragiša Rankov - radna zajednica062/885 7171
 • Jelena Velemirov - radna zajednica062/884 7233
 • Vedrana Popov - radna zajednica064/8283869
 • Vedrana Popov - radna zajednica064/8278849
 • Vedrana Popov - radna zajednica062/885 7568
 • Branko Ilijev - radna zajednica062/885 1189
 • Aleksandra Karanović - radna zajednica062/885 7449
 • Nirvana Gačka - radna zajednica062/880 5404
 • dr Luka Dobrijević - RTG062/885 7116
 • dr Zorica Savić - RTG062/885 7112
 • dr Lidija Madžar - RTG062/885 7173
 • dr Slavojka Markov - RTG062/885 7117
 • dr Sami Hašim - RTG064/8560918
 • dr Ljubica Kovačević - RTG062/885 7405
 • Danijela Gatarić - RTG062/885 7406
 • Igor Putić - RTG062/885 7137
 • Dejana Boberić - RTG062/885 7403
 • Viktor Molnar - RTG064/898 6165
 • Olivera Gak - RTG062/885 7408
 • dr Nataša Batančev - RTG062/885 1045
 • Eržebet Valter - RTG062/885 7407
 • Tatjana Tot - RTG064/8278948
 • Snežana Pokrajac - RTG062/885 7113
 • Irena Petrović Melar - RTG064/8986178
 • Vladimir Joanović - RTG062/885 7129
 • Dora Jakša - RTG062/885 7052
 • Mirko Knežević - RTG062/885 7138
 • dr Vukosav Trkulja - RTG 062/885 7101
 • Danijel Alagić - RTG 062/885 7128
 • Saša Latinović - Sanitetski prevoz062/885 7143
 • Dragan Stanarević - Sanitetski prevoz062/885 7141
 • Zoran Božin - Sanitetski prevoz066/804 7538
 • Martin Balaž - Sanitetski prevoz064/8986176
 • Dragomir Malogajski - Sanitetski prevoz062/885 7098
 • Branislav Dobrijević - Sanitetski prevoz062/885 7142
 • Milorad Damjanović - Sanitetski prevoz062/885 7146
 • Milenko Sikimić - Sanitetski prevoz062/885 7145
 • Svetozar Simić - Sanitetski prevoz062/885 7545
 • Branislav Stojanović - Sanitetski prevoz062/885 7149
 • Mirjana Bilić - sekretarica062/885 7133
 • Željka nasa spremačica - servis higijene062/884 7275
 • Gordana Sredojev - servis higijene062/884 7232
 • Nada Railić - servis higijene062/880 5392
 • Katalin Jakša - servis higijene062/880 5368
 • Marija Miškov - servis higijene062/884 7240
 • Maria Babić - servis higijene062/884 7319
 • Alma Mišković - servis higijene062/884 7315
 • Slavica Kecić - servis higijene062/884 7317
 • Vesna Simić - servis higijene062/880 5383
 • Ružica Jelčić - servis higijene062/884 7311
 • Ljiljana Nježić - servis higijene062/880 5375
 • Marija Umićević - servis higijene062/880 5382
 • Biljana Bilbija - servis higijene062/884 7273
 • Željana Nenadov - servis higijene062/884 7302
 • Biljana Radaković - servis higijene062/884 7246
 • Nataša Fišteš - servis higijene062/884 7300
 • Slađana Đapa - servis higijene062/880 5376
 • Panić Olivera - servis higijene062/884 7272
 • Koviljka Kenjalo - servis higijene062/880 5381
 • Elizabeta Sivčev - servis higijene062/880 5370
 • Natalija Bosnić - servis higijene062/8805390
 • Nada Krnić - servis higijene062/8805372
 • Aniša Suvajdžin - servis higijene062/8805380
 • Magda Građin - servis higijene062/884 7274
 • Branislava Santovac - servis higijene062/8805383
 • Valerija Blagojević - servis higijene062/884 7312
 • Ljiljana Telečki - servis higijene062/8847276
 • Anica Grbić - servis higijene062/880 5373
 • Iboja Tot - servis higijene062/880 5369
 • Nevenka Janjilović - servis higijene062/880 5391
 • Dušica Cimeša - servis higijene062/880 5387
 • Aleksandra Rankov - sindikat062/885 7123
 • Janoš Levai - sterilizacija062/885 7032
 • Dragica Miladinov - sterilizacija062/885 7033
 • Melinda Kiš - sterilizacija062/885 7968
 • Ivana Bajić - sterilizacija064/8986182
 • Nera Kovačev - sterilizacija062/885 7967
 • Jelena Jošanović - sterilizacija062/885 7399
 • Lorant Benjocki - sterilizacija062/885 7966
 • Marko Jakšić - sterilizacija062/885 7122
 • Marijana Tintor - sterilizacija062/885 7963
 • Aleksandra Jerković - sterilizacija062/885 7834
 • Mariana Zrnić - sterilizacija062/885 1074
 • Lidija Šljapić - sterilizacija062/885 7969
 • Andrea Matinović - sterilizacija062/885 7769
 • Milena Vujadinov - sterilizacija062/885 7031
 • Beata Buza - sterilizacija062/884 3051
 • Marina Koldan - sterilizacija062/885 9731
 • Marko Majstorović - sterilizacija 062/885 7815
 • Lisulov Milan - tehnička služba062/880 5388
 • Lazarević Dušan - tehnička služba062/885 7082
 • Dejan Fišteš - tehnička služba062/885 7069
 • Bajić Dragan - tehnička služba064/898 6161
 • Demić Milan - tehnička služba064/8560919
 • Ivan Čudan - tehnička služba062/885 7083
 • Dimitrije Palkućin - tehnička služba062/885 7147
 • Tibor Dugonić - tehnička služba062/880 5373
 • Ištvan Sabo - tehnička služba062/885 7392
 • Branislav Novakov - tehnička služba062/885 7400
 • Dušan Popov - tehnička služba062/885 7070
 • Milorad Otoran - tehnička služba064/8560957
 • Želimir Cvejić - tehnička služba062/885 7071
 • Šušnica Zoran - tehnička služba062/885 7139
 • dr Srbislava Drndarski - transfuzija062/885 7179
 • Branislava Pavlović - transfuzija062/885 7035
 • Sanja Popov - transfuzija062/885 7895
 • Mirjana Janjić - transfuzija062/885 7896
 • Sanja Abraham - transfuzija062/885 7897
 • Goran Vlaučin - transfuzija062/885 7891
 • Sanja Pavlović - transfuzija062/885 7892
 • Marina Šarac - transfuzija062/885 7893
 • Nataša Vukelić - transfuzija062/885 7894
 • Ksenija Babić - transfuzija062/880 5416
 • Zorica Vulović - transfuzija062/880 5415
 • Margareta Milićev - vešeraj062/885 7159
 • Gordana Sikimić - vešeraj062/884 7281
 • Rebeka Barna - vešeraj062/884 7282
 • Sonja Grastić - vešeraj062/884 7285
 • Jelica Jagodin - vešeraj062/884 7286
 • Terez Menda - vešeraj062/884 7293
 • Avramov Dragica - vešeraj062/885 7352
 • Veronka Somoru - vešeraj062/884 7247
 • Dušanka Santrač - vešeraj062/884 7246
 • VESERAJ službeni - vešeraj062/884 7277
 • ZZJZ - službeni062/885 7799
Nazad
pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.