Анализа задовољаства корисника услуга ОБ Кикинда за 2022.

Анализа задовољства запослених у ОБ Кикинда за 2022.

Пословник о раду Комисије за унапређење квалитета рада у ОБ Кикинда

Интегрисани извештај о раду Комисије за унапређење квалитета рада за 2022. годину

Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада за 2023. годину

pokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajinapokrajina

Општа болница Кикинда © 2023. All Rights Reserved.

Design and development VMC.