Preuredjena prijemni hol >
Obnavljanje voznog parka >
Savremeni uredjaji za operacije >
slideshow

DONACIJE U 2012. i 2013. godini

1. ’’MAGMA PHARMACIA’’ DOO, Beograd, 10.07.2012. godine
- pamučne majice za medicinske sestre u iznosu od 22.715,00 dinara

2. ’’VELPAN’’ DOO, Kikinda, 27.09.2012. godine
- novčana sredstva u iznosu od 597.200,00 dinara za kupovinu 250 kompleta
  bolničke posteljine

3. ’’LG ELECTRONICS MAGYAR KFT’’ Opširnije