Служба за педијатрију

Контакт

телефон: 0230/423-518; локали: 201 и 333

Радно време

00-24

        Дечије одељење располажефондом од 15 постеља, које су распоређене у 4 болесничке собе и 5 боксева за смештајодојчади и мале деце оболеле од акутних инфективних болести и једну собу за полу-интензивнунегу.

        На нашем одељењупружамо услуге болничког испитивања и лечења и амбулантне прегледе. Амбулантне прегледеобављамо у општој педијатријској и двема субспецијалистчким амбулантама: неонатолошкоји епилептолошкој. Дијапазон наших услуга обухвата и први ултразтвучни преглед кукова,ЕЕГ снимање, ЕКГ снимање, спровођење инхалаторне терапије и других дијагностичкихи терапијских процедура.

        Од опреме поседујемоинхалаторе (2), аспираторе (2), инфузиону пумпу, ЕКГ апарат, ултразвучни апарати пулсни оксиметар.

        О здравственој заштитидеце и омладине брине тим од 4 лекара-педијатара, од којих су два педијатра субспецијалистинеонатологије и епилептологије: др Драгица Митрић, педијатар-епилептолог, начелницаодељења, др Гордана Бистричић педијатар неонатолог, шеф службе за неонатологију,др Талал Абу Хаија, педијатар и др Слободан Лазаров педијатар. Др Биљана Племићје лекар на специјалзацији.

        Онашим малим пацијентима 24 сата брине 11 медицинских сестара (1 виша медицинскасестра) са главном сестром одељења Милицом Митрашиновић  (виша медицинска сестра).О хигијени одељења и подели хране брину једна спремачица и две сервирке.