Служба за општу хирургију

Радно време

Радни дан: 08:30 -14:00 часова, а за хитне случајеве амбуланта ради 24 часа

Општи хирург је дежуран24 часа, а ортопеди и уролози су приправни за хитне интервенције

Овај сецтор чине уже организационејединице и то:

        Служба за општу хирургију, која у свом саставу има:

  Амбулантаза општу хирургију

  Амбулантаза васкуларну хирургију

        Одељење за ортопедију и трауматологију

        Одељење за урологију

На одељењу тренутно ради петспецијалиста опште хирургије, један специјалиста васкуларне хирургије, два ортопеда,два уролога, два специјализанта опште хирургије, као и 42 медицинска техничара/сестара.

Особље

        Др  Гојко Љубоја,лекар специјалиста хирург

        Др Милан Митрић, лекарспецијалиста васкуларне хирургије

        Др Дамир Егеља, лекар специјалистахирург

        Др Бојан Миладинов, лекарспецијалиста хирург

        Др Горан Ашкич, лекар специјалистаортопед

        Др Јован Јаконић, лекарспецијалиста ортопед

        Др Миша Грујин, лекар специјалистауролог

        Др Предраг Павлић, лекарспецијалиста уролог

        Др Драган Грубор, специјалиста опште хирургије

        Др Владимир Давидовић,лекар на специјализацији опште хирургије

        Главна сестра одељења је Радмила Јавор

Одељење располаже са укупно 60 постеља расподељених у двадесет трокреветнихболесничких соба на две ламеле. У операционом блоку налазе се четири операционесале у којима се осим хирушких, ортопедских и уролошких операција раде и гинеколошке,ОРЛ и офтамолошке операције. Годишње се хоспитализује око 1900 пацијената, а у специјалистичкимамбулантама током 2012. године прегледано је 10.375 пацијената у амбуланти за општухирургију, 1720 пацијената у амбуланти за васкуларну хирургију, 8579 у амбулантиза ортопедију и 5529 пацијената у амбуланти за урологију. Годишње се уради око900 операција из домена опште и васкуларне хирургије, око 200 ортопедских операцијаи око 350 уролошких операција и дијагностичких процедура уз 400 мањих хируршкихинтервенција.

        Из домена опште хирургијераде се операције препонских кила безтензионим техникама уз употребу прортетскогматеријала (мрежица), широк дијапазон операција из хепатобилијарне, колоректалнехирургије укључујући ултраниске ресекције ректума и стандардну употребу механичкихшивача - стаплера, те операције желуца, панкреаса, дојке. Лапароскопска хирургијаје заживела на нашем одељењу 1998. године када је др Гојко Љубоја урадио прву лапароскопскухолецистектомију, а планирано је увођење и других лапароскопских процедура. Из доменапластичне хирургије бавимо се лечењем опекотина, реконструкцијојм тетивног апаратакод повреда шаке као и решавањем дефеката коже режњевима. Из области грудне хирургијена нашем одељењу се раде плеурална пункција и плаурална дренажа. Не треба посебнонапомињати да се бавимо збрињавањем хитних стања. Током 2012. смо започели и ендоскопскудијагностику где смо поред ректоскопије која је и раније била рађена, почели обављатии гастродуоденоскопије и колоноскопије. На нашем одељењу раде се артеријске реконструктивнепроцедуре: аортофеморалне, инфраингвиналне реконструкције са нативним и синтетскимграфом, тромбоемболектомије горњих и доњих екстремитета,  затим оперативнепроцедуре на венском систему: стрипинг ВМС, флебектомија, СЕПС, УСГС - фоам склеротерапија,приступи за дијализу АВ - нативни и са синтетским графом и трансперитонеални приступза дијализу. Годишње се уради и 450 цолордуплеxсцан ангиодијагностичких прегледа.

        Амбулантно-поликлиничкирад се обавља у амбулантном делу болнице који се налази у приземљу зграде.

 

Распоред рада амбуланти

Општа хирургија

Понедељак   - др Слободан Миросављев

Уторак         - дрГојко Љубоја

Среда           - др Бојан Миладинов

Четвртак       - др Драгутин Поповић

Петак           - др Дамир Егеља

Васкуларна хирургија

Среда            - др Милан Митрић