ДОНАЦИЈЕ У 2012. и 2013. години

1. ’’MAGMA PHARMACIA’’ДОО, Београд, 10.07.2012. године 
- памучне мајице за медицинске сестре у износуод 22.715,00 динара

2. ’’ВЕЛПАН’’ ДОО, Кикинда, 27.09.2012. године
- новчана средства у износу од 597.200,00 динараза куповину 250 комплета 
  болничке постељине

3. ’’LG ELECTRIC MAGYAR KFT’’ 20.11.2012. године
- клима уређаји, 3 комада, у вредности од 1.638еура

4. АНГРОПРОМЕТ, КИКИНДА, 28.12.2012. године
- јастуци, 200 комада, у вредности од 69.600,00динара

5. РАДМИЛА ХОМАНОВ, 04.02.2013. године
- новчана средства у износу од 34.000,00 динараОдељењу за дечије болести

6. МАЈА МАЛОГАЈСКИ,из Новог Сада, 12.02.2013.године
- новчана средства у износу од 565.000,00 динараза набавку гинеколошке столице

7. УДРУЖЕЊЕ ’’НАША КУЋА’’ Кикинда, 13.03.2013.године
- новчана средства у износу од 8.190,00 динараОдељењу за дечије болести

8. ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА Кикинда,18.03.2013. године
- новчана средства у износу од 161.000,00 динараза куповину гинеколошког стола

9. ЈП ’’АУТОПРЕВОЗ’’ КИКИНДА, 26.04.2013. године
- душеци за болничке кревете, 20 комада, увредности од 85.570,00 динара

10. КОМПАНИЈА
’’ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ’’ , 07.05.2013. године
- новчана средства у износу од 40.000,00 динараОдељењу за продужено болничко лечење

11. ’’СЛАВИАМЕД’’ ДОО, 10.05.2013. године
- новчана средства у износу од 33.990,00 динараза куповину лап топа

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner