ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ СТРУЧНОСТИ НАШИХ ЛЕКАРА

        Решењем министра здравља од 11. септембра ове године,  именована је Републичка стручна комисија за дерматовенерологију за чијег је члана изабрандр Синиша Јолић, специјалиста дерматовенерологије и субспецијалистаангиологије, начелник Одељења за кожне болести и Јединице за палијативнозбрињавање ОБ Кикинда.

        Задациове Комисије су да даје препоруке Министарству здравља у изради и праћењукритеријума за унапређење квалитета здравствене заштите у овој области, израдасмерница, водича и протокола добре клиничке праксе, праћење савремених научнихдостигнућа, остваривање сарадње са различитим струковним удружењима , процена идавање мишљења Заводу за јавно здравље за територију РС о питањима из областиздравствене технологије итд.

                Овосвојеврсно признање др Јолићу за његов досадашњи рад у струци је тим веће изначајније јер је једини лекар из опште болнице тј. секундарне здравственезаштите који је изабран у чланство Републичке комисије за дерматовенерологију.Сви остали чланови сузапослени на Клиници за дерматовенерологију КЦ Србије, Клиници за кожне и полнеболести ВМА и Клиничких центара у Новом Саду и Нишу.


Datoteke:

dr jolić.png

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner