Обавештење о новом броју телефонске централе

        Од 1. јула 2018. године у Општој болници Кикинда у функцији је нови број телефонске централе: 0230/316-288.

        Позивањем овог броја грађани и пацијенти могу добити потребне информације одабиром понуђених опција.

        Позивањем бројева мобилне телефоније директно се могу добити следеће службе:

        - ЛАБОРАТОРИЈА - 064 8865930

        - ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - 064 8865920

        - ФИЗИЈАТРИЈА - 062 8847264

        - РАДИОЛОГИЈА - 064 8865920

        - ДИЈАЛИЗА - 064 8865921

        - ИНТЕРНИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ - 064 8865926

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner