Болница оправдала акредитационе стандарде

Представници Агенције за акредитацију здравствених установа (спољашњи оцењивачи) боравили су 02.марта 2017. године у планираној, једнодневној, редовној контролној посети Општој болници у Кикинди ,која је за циљ имала контролу и анализу активности наше установе током прве године акредитације. Подсећамо да је ОБ Кикинда добила акредитацију на 3 године, од јуна 2015. до јуна 2018. године.

Посета је обухватила преглед документације, разговор са координтором за  акредитацију, представницима тимова, као и обилазак установе. Посебан акценат  током надзора био је на хигијени, безбедности пацијената, управљању ризиком и вођењу медицинске документације.

Општи утисак је да смо оправдали зацртане акредитационе стандарде. То су нам током посете у разговору потврдили и сами спољашњи оцењивачи АЗУС-а, који су били веома задовољни оним што су имали прилике да виде током контроле. Њихова препорука је да започете активности треба истим интензитетом наставити у започетом правцу.

У наставку издвајамо општу оцену тима који јеобавио редовну акредитацијску контролу:

 

        „Решењем Агенције за акредитацију здравствених установа од 2015.године Општа болница Кикинда ради као акредитована здравствена установа. Акредитација је одобрена на период од 3 године.

        Општи утисак након прве редовне посете јесте да је у односу на претходну акредитацијску посету задржан и унапређен ниво рада у многим областима, а у складу са стандардима. Квалитет лечења  и безбедност пацијената су знатно унапређени.

        У разговору са представницима тимова за акредитацију као и приликом обиласка установе евидентно је да су запослени упознати са визијом, мисијом стратешким и оперативним плановима. Активно учествују на побољшању квалитета услуга ибезбедности пацијената.  Стално унапређење безбедности пацијената и особља препознато  је  у стратешком планирању.

        У области лечења пацијената вођење електронске медицинске документације је уређено и усклађено са одговарајућим процедурама. Постоји мултидисциплинарни приступ лечењу који укључује и фармацеута, што је за сваку похвалу.  Реновиран је поликлинички део. Постављени панели са информацијама. Обновљена опрема и отворене нове службе ( алерголошка,ангиолошка). Уведене су нове технологије - лапароскопска операција карционома дебелог црева. Едукација је на високом нивоу, како интерна тако и екстерна. Тренутно је 20 лекара на специјализацији.  У односу на стандарде из области хируршких грана од значаја је да је обезбеђен приступ салама и да је обезбеђена инсталација централног стерилизатора. У служби за радиологију омогућена је компјутеризација и дигитализација. Организација и рад службе за гинекологију је за сваку похвалу. Кикиндско породилиште је међу првима у Србији почело са електронским пријављивањем новорођених беба. Иако кадровски лимитирана бројем фармацеута, рад, квалитет, безбедност руковања лековима је на завидном нивоу.  У служби лабораторије поштују се све усвојене процедуре. Педијатријска служба је за сваку похвалу, ниво хигијене је завидан. У интернистичкој служби зановљена је опрема и унапређен рад поликлинике, уведене тријажне листе. На нивоу свих служби постоји јасна свест о праћењу квалитета и безбедности.  

        Посебно похвалу заслужује  тим за животну средину, техничка служба  и руководство установена уложеном труду и сагледавању значаја уређења животне средине у складу састандардима.  То је резултирало да су на простору од 360 квадратних метара болничког паркинга постављени соларни колектори чијим пуштањем у рад  се омогућава уштеде енергије и постиже еколошки бенефит.  Потписан је уговор са одговарајућом фирмом о збрињавању фармацеутског, цитотоксичног и хемијског отпада.  Уређене су фасаде, стазе и зеленило у болничком кругу, што такође доприноси безбедности пацијената и особља.

        Закључак који се намеће након ове редовне посете јесте да је од стране руководства и запослених уочен и на најбољи начин препознат значај акредитацијског процеса, као континуиране процене усклађености рада свих сектора и служби Опште болнице Кикинда са оптималним стандардима. Основни захтев за систем управљања квалитетом јесте да су основни процеси везани за квалитет уграђени у сваки сегмент рада болнице. У протеклом периоду остварен је велики напредак,  ови захтеви су у Општој болници Кикинда остварени и заузимају значајно место у самом стратешком планирању“.

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner