Признање нашим лекарима

         Решењемпокрајинског секретара за здравство, троје лекара специјалиста Опште болнице Кикиндаименовано је у радна тела и комисије Покрајинског секретаријата за здравство, штоје и својеврсно признање за њихов досадашњи рад и стручност.

              Др Србислава Дрндарски, специјалиста хематологије и трансфузиологијеје именована за члана Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите на територијиАП Војводине у области хематологије. Др Милан Митрић, специјалиста васкуларне хирургијеје члан комисије у области васкуларне хирургије, а специјалиста дерматовенерологијеи ангиологије др Синиша Јолић именован  је у Комисију у области дерматовенерологије. 

Наведене комисије су стручнаи саветодавна тела Покрајинског секретаријата за здравство. Њихов задатак је дасагледају стање у областима за које су формиране (у установама секундарног и терцијарногнивоа здравствене заштите на територији АПВ), да утврде број и структуру пацијената,предложе мере унапређења квалитета здравствене заштите и приоритете за спровођењездравствене заштите у овим областима, модалитете за скраћење чекања на одређенепроцедуре, као и друге релевантне мере за унапређење стања у поменутим областимаздравствене заштите.

 

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner