ОБ Кикинда део пројекта „Заустави-заштити-помози“

        Уоквиру пројекта под називом „Заустави-заштити-помози – снажнији институционалниодговор на родно засновано насиље у АП Војводини“, на територији Покрајине оснивасе седам Центара за жртве сексуалног насиља. Поред постојећих у Новом Саду и Зрењанину,у току 2017. године овакви центри треба да се формирају и у Кикинди, Суботици, Сомбору,Сремској Митровици и Вршцу.

        Ово је била темарадног састанка одржаног 15.децембра 2016. у Покрајинском секретаријату за здравство,који је окупио директоре здравствених установа Севернобанатског, Јужнобанатског,Западнобачког и Сремског округа, и том приликом је потписан споразум о сарадњи.

        Пројекат посебнодобија на значају у светлу недавно усвојених нових законских решења, али и збогтежине суморних чињеница и бројки : у Србији је у 2015. години у партнерском насиљуубијено преко 30 жена, а свака трећа жена је доживела неку врсту насиља. Секундарнавиктимизација жртава као и њихов неадекватан третман у државним инситуацијама супосебан и специфичан проблем.

Поменути проблеми били су тема Јавне трибине „Заједно против насиљау породици“ одржане  9. децембра у просторијама Полицијске управе Кикинда,којој су присуствовали представници свих државних институција релевантних за превенцијуи заштиту од насиља у породици са подручја Севернобанатског округа (центара за социјалнирад, јавних тужилаштава, полицијских управа, локалних самоуправа, основних и прекршајнихсудова, удружења за подршку женама, домова здравља , општих болница и медија).

С обзиром да је Пројектом предвиђено да на територији сваког округапостоји један центар за жртве сексуалног насиља (при болницама), почетком 2017.године планира се спровођен јетродневне бесплатне акредитоване обуке здравственихрадника намењене лекарима, медицинским сестрама и техничарима, психолозима и социјалнимрадницима.

Пројекат „ЗАУСТАВИ-ЗАШТИТИ-ПОМОЗИ“  реализује Покрајински секретаријатза здравство у партнерству са Центром за подршку женама из Кикинде, а финансирага Поверенички фонд Уједињених нација за подршку акцијама елиминисања насиља над женама.

 

ОПШИРНИЈЕна линку: : http://projekti.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner