Интернистичка поликлиника

Радно време:

ПРИЈЕМНА АМБУЛАНТА - РАДНИМ  ДАНИМА ОД 7-14 САТИ, ОД 14 ДО 7  ПРЕГЛЕДИ НА ИНТЕРНОМ ОДЕЉЕЊУ, КАО И ПРАЗНИКОМ И ВИКЕНДОМ 24 САТА    

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АМБУЛАНТЕ- РАДНО ВРЕМЕ ОД 9 ДО 14 САТИ

ПОНЕДЕЉАК:-     КАРДИОЛОШКА (др Марко Зрнић)

-         КАБИНЕТЗА ТФО (ергометрија) – (др Милица Лазић)

-         НЕФРОЛОШКА (мр.сци.др Оливера Милићевић)

-         КАБИНЕТ ЗА ГАСТРОСКОПИЈУ (др Мирко Стојисављевић)

УТОРАК:         -    ОПШТА ИНТЕРНИСТИЧКА  (др Снежана Булатовић)

                       -     ЕНДОКРИНОЛОШКА(др Душан Јеринкић)

                       -     КАБИНЕТЗА ЕХОКАРДИОГРАФИЈУ (др Бранислава Маневска)

СРЕДА:          -      КАРДИОЛОШКА (др БраниславаМаневска)

-          КАБИНЕТ ЗА ЕРГОМЕТРИЈУ (др Марко Зрнић)

-          КАБИНЕТ ЗА ЕХОКАРДИОГРАФИЈУ (др Милица Лазић)

-          КАБИНЕТ ЗА КОЛОНОСКОПИЈУ (др Мирко Стојисављевић)

ЧЕТВРТАК:     -     ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОШКА (др МиркоСтојисављевић)

-          КАБИНЕТ ЗА ЕХОКАРДИОГРАФИЈУ (др БраниславаМаневска)

ПЕТАК:            -     ЕНДОКРИНОЛОШКА (др Душан Јеринкић)

-          КАРДИОЛОШКА (др Милица Лазић)

-          КАБИНЕТ ЗА ТФО –ЕРГОМЕТРИЈУ (др БраниславаМаневска)

АМБУЛАНТА ЗА ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈУ (др Драгана Кљајић Борић) – радним данима од 7 до 13