Лабораторијски налази у електронској форми

Захваљујући информационом систему “Хелиант”  који је омогућиоелектронско повезивање  Службе за лабораторијску дијагностику и клиничку биохемијуОпште болнице Кикинда и Дома здравља, од 1. децембра 2015. године, лабораторијскиналази пацијената биће електронским путем прослеђивани ординирајућем односно изабраномлекару у Дому здравља.

            Ова могућност ће у значајнојмери олакшати и убрзати процедуру прибављања и достављања резултата лабораторијскедијагностике,  како лекарима,  тако и пацијентима,  који више нећеморати да долазе у Болницу по налазе.

               Такође, нашалабораторија више неће штампати налазе за пацијенте који су  на болничком лечењујер ће они бити доступни одељенским лекарима у електронској форми.