За нову опрему болници 26 милиона динара

        Општа болница у Кикинди биће у прилицида током 2015. године набави нову медицинску опрему, чија је укупна вредност око26 милиона динара, које ће обезбедити Управа за капитална улагања АП Војводине.

        Како претходних годината кикиндска здарвствена установа није добијала значајнија средства за набављањеопреме, одобрени износ омогућиће набавку преко потребних медицинских апарата завише одељења у оквиру кикиндске Болнице.

        "Поступак јавненабавке је при крају, а најдуже у наредна три месеца очекујемо и пребацивање средстава.Одобреним средствима покрајинске Управе за капитална улагања, кикиндска Општа болницабиће у прилици да обезбеди нов лапараскопски стуб за хируршке и гинеколошке оперативнепроцедуре, сет ендоскопских инструмената за урологију, медицинску опрему намењенууглавном за операцини блок и интензивну негу, нов гастроскоп са видео процесороми електрохируршку јединицу за хируршке операције, као и ултразвучни апарат са двесонде - конвексном и линераном, намењен Одељењу радиологије. Захваљујући средствимакоја су нам одобрена у Управи за капитална улагања, добар део важне, софистициранеи скупе опреме успећемо да зановимо. Заспослени у Општој болници у Киикнди и, пресвега, пацијенти, имаће на располагању модерну медицинску опрему, виши ниво здравственезаштите и услуга", објашњава др Милан Митрић, директор Опште болнице у Кикинди.

        Поред најављеногзначајног занављања медицинске опреме , кикиндској болници ће у наредном периодуприоритет бити завршетак операциног блока и набавка стерилизитарора већег капацитета,као и евентулана набавка мањег плазма стерилизатора. Оно што је такође план је завршетакдигитализације у оквиру Службе за радиологију, а била би од значаја и куповина класичногрендгена.

        Највећи проблем уОпштој болници у Кикинди је дотрајали ЦТ апарат. Наиме, претходних месеци постојећискенер није био у употреби.

        "Наш скенерје стар 11 година и репариран је више пута. Недавно је завршен још један процесрепарације, која је била и скупа, захтевна и дуготрајна. У том комплексном послуда ЦТ апарат поново буде у функцији имали смо помоћ Покрајинског секретаријата заздравство. Куповина новог скенера, што је за саму Болницу преамбициозна инвестиција,један је од приоритета у 2015. години, а надмо се да ћемо у томе имати подршку надлежнихинституција", наглашава директор кикиндске Болнице.

        Ако томе додамо даје скенер у Општој болници у Кикинди и једини скенер у Севернобанатском региону,а да, према процени стручњака може да буде у функцији још највише годину-две дана,од великог је значаја да се у том периоду изнађу средства за набавку новог ЦТ апаратанеопходног кикиндској болници и пацијентима на читавој територији Округа.

 

Чланакпреузет са www.rts.rs

16.02.2015