Болница у Кикинди добила акредитацију на три године

        У периоду од 13.до 15. маја ове године у Општој болници Кикинда, у посети је био Тим за спољашњеоцењивање – Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. У склопу спољашњегоцењивања рада Болнице, рађен је преглед документације, разговори са тимовима којису учествовали у самооцењивању,разговори са фокус групама пацијената, запосленихи локалне самоуправе, као и обилазак служби.

 

        Јован Јаконић, заменикдирекотора Опште болнице Кикинда, каже да процес акредитације захтева пре свегадоста времена и новца, те и да се он непрестано одвија без обзира на период од тригодине.        - Урадили смо достатога како бисмо добили акредитацију на три године. Урађено је централна стерилизација,интезивна нега. Урађене су плочице на пријемном ,преуређена је лабораторија. Самимтим пацијенти су безбеднији, а са друге стране испоштовани су стандарди. Процесакредитације подразумевао је тимски рад свих лекара и запослених у кругу Болнице.Уведена су нова правила, као што је означавање лекара картицама, затварање стационарногодељења – што подразумева улазак и излазак под одређеним условима. Од свих службипријемно одељење је добило највишу оцену, једини недостатак је мањак кадрова којираде у Болници, саопштено је од стране стручног Тима.Чланак преузет са www.kikinda.civilon.com

22.07.2015.