Дани акредитације

          У периоду од 10.05.2015. године до 13.05.2015. године у Општој болници Кикинда упосети је био Тим за спољешње оцењивање Агенције за акредитацију здравствених установаСрбије у саставу:
        
        Вођатима:         Доц. др. Вера Ћелић
        Члановитима:     дипл. економиста Јасмина Пеуља Вукобратовић
                                 Зорица Благојевић,вмс