Реакредитација - Посета спољашњих оцењивача

        У складу са Правилником о акредитацији здравствених установа, Агенција заакредитацију здравствених установа Србије образовала је тим за спољашње оцењивање квалитета рада и пружања здравствених услуга  Опште болнице Кикинда, које ће се обавити од 24. до 27. јуна 2018. године.

Овом посетом и спољашњим оцењивањем предвиђен је преглед документације, разговори са тимовима који су учествовали у самооцењивању, разговори са фокус групама пацијената, запослених и локалне заједнице, као и обилазак служби.

        Након завршене посете, Тим за спољашње оцењивање АЗУС-а ће у року од 15 дана доставити свој извештај Агенцији о обављеној (ре)акредитацијској посети.    

        Подсећамо, Решењем АЗУС-а из јуна 2015. године Општа болница Кикинда добила је акредитацију на три године, од јуна 2015. до јуна 2018. године.


Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner