"TERRA" донирала болницу

        Захваљујући донацији Центра за ликовнуи примењену уметност “TERRA” у износу од 250.000 динара,  Служба за интернумедицину ОБ Кикинда набавила је још један, преко потребан, холтер апарат за мониторинг ЕКГ-а, неинвазивну дијагностичку процедуру, односнопосебан поступак праћења рада срца у току 24 или 48 сати.

        Изисте донације обезбеђен је и нови дванаестоканални ЕКГ апарат, такође за потребеСлужбе интерне медицине наше Болнице, чиме је обезбеђена бржа, прецизнија и ефикаснијадијагностика.

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner