Управни и надзорни одбор

УПРАВНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА:

 

1.  Атила Кабок, председник УО, студент из Руског села, представник оснивача        

2.  Дијана Петков, дипл. менаџерка и мастер економисткиња из Кикинде, представница оснивача;

3.  Јелена Лазичић, економисткиња из Кикинде, представница оснивача;

4.  Слободан Петковић, правник у пензији из Банатско Великог Села, представник оснивача;

5.  др Драгиња Марковљев, докторка медицине, специјалиста инфектологије из Кикинде, из реда запослених;

6.  др Оливера Милићевић, докторка медицине, специјалиста интерне медицине, нефрологије из Кикинде, из реда запослених;

7.  др Љубица Ковачевић, докторка медицине, специјалиста радиологије из Банатског Великог Села, из реда запослених;

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КИКИНДА:

 

1.  Зорица Беланчић, електротех. аутоматике из Кикинде, председница, представница оснивача;

2.  Ибој Конечни, медицинска сестра из Кикинде, представница оснивача;

3.  Сања Бакић, мастер економисткиња из Кикинде, представница оснивача;

4.  Милева Ољача, економисткиња из Нових Козараца, из реда запослених; 

5.  Милена Крнета, медицинска сестра из Банатског Великог Села, из реда запослених;

 

Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner Baner